0904-41-61-91

Hotline bán hàng 24/7

0908-633-533

Dịch vụ khách hàng 24/7

SALE OFF

Bán rẻ nhất khi có thể

Bảng giá xe tải dưới 1 tấn

Cập nhật bảng giá xe tải dưới 1 tấn các loại trên thị trường hiện nay. Với nhiều ưu đãi hấp dẫn, giá chiết khấu cao, hỗ trợ mua trả góp.

Giá xe tải nhỏ Suzuki 500Kg

Giá xe tải SUZUKI CARRY TRUCK SK410K4 Đông Lạnh tải trọng 400 kg: giá rẻ 409.000.000vnđ

Giá xe tải SUZUKI CARRY TRUCK SK410K4 Thùng Chở Rác Thu Gom tải trọng 400 kg: giá rẻ 315.000.000vnđ

Giá xe tải SUZUKI CARRY HD Đông Lạnh tải trọng 450 kg: giá rẻ 459.5.000.000vnđ

Giá xe tải SUZUKI CARRY TRUCK SK410K4 Kín Bửng Nâng tải trọng 450 kg: giá rẻ 313.000.000vnđ

Giá xe tải SUZUKI CARRY TRUCK SK410K4 Thùng Ben Tự Đổ tải trọng 470 kg: giá rẻ 296.000.000vnđ

Giá xe tải SUZUKI CARRY TRUCK SK410K4 Chở Gia Cầm tải trọng 470 kg: giá rẻ Liên hệ

Giá xe tải SUZUKI CARRY HD Kín Cánh Dơi tải trọng 490 kg: giá rẻ Liên hệ

Giá xe tải SUZUKI CARRY HD Thùng Mui Bạt tải trọng 490 kg: giá rẻ 339.5.000.000vnđ

Giá xe tải SUZUKI CARRY TRUCK SK410K4 Thùng Kín tải trọng 490 kg: giá rẻ 285.000.000vnđ

Giá xe tải SUZUKI CARRY TRUCK SK410K4 Thùng Mui Bạt tải trọng 495 kg: giá rẻ 285.000.000vnđ

Giá xe tải SUZUKI CARRY TRUCK SK410K4 Thùng Mui Bạt tải trọng 550 kg: giá rẻ 285.000.000vnđ

Giá xe tải SUZUKI CARRY TRUCK SK410K4 Thùng Kín tải trọng 550 kg: giá rẻ 285.000.000vnđ

Giá xe tải SUZUKI CARRY HD Bạt Bửng Nâng tải trọng 600 kg: giá rẻ 363.5.000.000vnđ

Giá xe tải SUZUKI CARRY TRUCK SK410K4 Thùng Lửng tải trọng 645 kg: giá rẻ 267.000.000vnđ

Giá xe tải SUZUKI CARRY HD Thùng Kín tải trọng 705 kg: giá rẻ 339.5.000.000vnđ

Giá xe tải SUZUKI CARRY HD Thùng Mui Bạt tải trọng 750 kg: giá rẻ 339.5.000.000vnđ

Giá xe tải SUZUKI CARRY TRUCK SK410K4 thùng đông lạnh tải trọng 400 kg: giá rẻ 490.000.000vnđ

Giá xe tải SUZUKI CARRY HD thùng đông lạnh tải trọng 450 kg: giá rẻ 565.000.000vnđ

Giá xe tải Van 500Kg

Giá xe tải SUZUKI BLIND VAN SK410BV4 Xe tải Van tải trọng 495 kg: giá rẻ 311.000.000vnđ

Giá xe tải SUZUKI BLIND VAN SK410BV4 Xe tải Van tải trọng 580 kg: giá rẻ 311.000.000vnđ

Giá xe tải nhỏ Thaco Towner giá rẻ

Giá xe tải THACO TOWNER 800 Bạt Bửng Nâng tải trọng 495 kg: giá rẻ 229.5.000.000vnđ

Giá xe tải THACO TOWNER 800 Chở Rác tải trọng 530 kg: giá rẻ Liên hệ

Giá xe tải THACO TOWNER 800 Kín Bửng Nâng tải trọng 600 kg: giá rẻ 229.5.000.000vnđ

Giá xe tải THACO TOWNER 990 Chở Rác tải trọng 670 kg: giá rẻ Liên hệ

Giá xe tải THACO TOWNER 800 Bán Hàng Lưu Động (Cánh Dơi) tải trọng 770 kg: giá rẻ Liên hệ

Giá xe tải THACO TOWNER 990 Bán Hàng Lưu Động (Cánh Dơi) tải trọng 945 kg: giá rẻ Liên hệ

Giá xe tải Kia 1 tấn

Giá xe tải THACO KIA K200 Thùng Mui Bạt tải trọng 990 kg: giá rẻ 382.000.000vnđ

Giá xe tải THACO KIA K200 Thùng Kín tải trọng 990 kg: giá rẻ 387.800.000vnđ

Bảng giá xe tải Hyundai 1 tấn

Giá xe tải HYUNDAI NEW PORTER 150 Cuốn ép rác tải trọng 820 kg: giá rẻ Liên hệ

Giá xe tải HYUNDAI NEW PORTER 150 Chở Gia Súc tải trọng 850 kg: giá rẻ Liên hệ

Giá xe tải HYUNDAI NEW PORTER 150 Ben Tự Đổ tải trọng 990 kg: giá rẻ 450.000.000vnđ

Giá xe tải HYUNDAI NEW PORTER 150 Đông Lạnh tải trọng 990 kg: giá rẻ 545.000.000vnđ

Giá xe tải HYUNDAI NEW PORTER 150 Cuốn ép rác tải trọng 820 kg: giá rẻ Liên hệ

Giá xe tải HYUNDAI NEW PORTER 150 Thùng chở gia súc tải trọng 850 kg: giá rẻ 470.000.000vnđ

Giá xe tải HYUNDAI NEW PORTER 150 thùng Ben tự đổ tải trọng 990 kg: giá rẻ 565.000.000vnđ

Giá xe tải HYUNDAI NEW PORTER 150 thùng đông lạnh tải trọng 990 kg: giá rẻ Liên hệ

Giá xe tải HYUNDAI NEW PORTER 150 thùng đông lạnh tải trọng 990 kg: giá rẻ 565.000.000vnđ

Bảng giá xe tải nhỏ ISUZU

Giá xe tải ISUZU QKR77HE4 Cẩu Nâng Người tải trọng 550 kg: giá rẻ Liên hệ

Giá xe tải ISUZU QKR77FE4 Cẩu Nâng Người tải trọng 700 kg: giá rẻ Liên hệ

Bảng giá xe tải nhỏ Dongben giá rẻ

Giá xe tải DONGBEN DBT30 Thùng Bán Hàng Lưu Động tải trọng 450 kg: giá rẻ Liên hệ

Giá xe tải DONGBEN DBX30-V5M Xe Tải Van 5 Chổ Ngồi tải trọng 490 kg: giá rẻ Liên hệ

Giá xe tải DONGBEN DBX30-V2S Xe Tải Van 2 Chổ Ngồi tải trọng 950 kg: giá rẻ Liên hệ

Giá xe tải DONGBEN DB1021 Thùng Mui Bạt tải trọng 990 kg: giá rẻ Liên hệ

Giá xe tải DONGBEN DB1021 Thùng Kín tải trọng 990 kg: giá rẻ Liên hệ

Giá xe tải DONGBEN DBT30 Thùng Mui Bạt tải trọng 990 kg: giá rẻ Liên hệ

Giá xe tải DONGBEN DBT30 Thùng Kín tải trọng 990 kg: giá rẻ Liên hệ

Bảng giá xe tải JAC dưới 1 tấn

Giá xe tải JAC 1020/X99 – động cơ xăng X990 thùng lửng tải trọng 1 tấn: giá rẻ 267.000.000vnđ

Giá xe tải JAC 1020/X99 – động cơ xăng X990 thùng mui bạt tải trọng 990 kg: giá rẻ 274.000.000vnđ

Giá xe tải JAC 1020/X99 – động cơ xăng X990 thùng kín tải trọng 990 kg: giá rẻ 279.000.000vnđ

Giá xe tải JAC 1025/X99 thùng lửng tải trọng 990 kg: giá rẻ 331.000.000vnđ

Giá xe tải JAC 1025/X99 Thùng Mui Bạt Thấp tải trọng 990 kg: giá rẻ 338.000.000vnđ

Giá xe tải JAC 1025/X99 Thùng Mui Bạt Cao tải trọng 990 kg: giá rẻ 338.000.000vnđ

Giá xe tải JAC 1025/X99 Thùng Kín Không Cửa Hông tải trọng 990 kg: giá rẻ 341.000.000vnđ

Giá xe tải JAC 1025/X99 Thùng Kín Cửa Hông tải trọng 990 kg: giá rẻ 343.000.000vnđ

Giá xe tải Veam dưới 1 tấn

Giá xe tải VEAM VPT095 Thùng Kín Composite tải trọng 810 kg: giá rẻ 261.5.000.000vnđ

Giá xe tải VEAM VPT095 Thùng Kín tải trọng 900 kg: giá rẻ 246.5.000.000vnđ

Giá xe tải VEAM VPT095 Thùng Lửng tải trọng 990 kg: giá rẻ 230.000.000vnđ

Giá xe tải VEAM VPT095 Thùng Mui Bạt tải trọng 990 kg: giá rẻ 237.000.000vnđ

ĐĂNG KÝ LÁI THỬ

Hãy trải nghiệm trước khi mua xe!